บริษัท เพิ่มทรัพย์ปิโตรเลี่ยม2021 จำกัด

บริษัท เพิ่มทรัพย์ปิโตรเลี่ยม2021 จำกัด

PREV
NEXT

บริษัท เพิ่มทรัพย์ปิโตรเลี่ยม2021 จำกัด

จัดหาน้ำมันจากผู้ผลิตน้ำมัน / ผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ และจำหน่ายให้กับลูกค้าภายในประเทศ

บริษัท เพิ่มทรัพย์ปิโตรเลี่ยม2021 จำกัด

บริษัท เพิ่มทรัพย์ปิโตรเลี่ยม2021 จำกัด ได้จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 5 เมษายน 2564 ด้วยทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 1,000,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจจัดจำหน่าย น้ำมันเชื้อเพลิงให้กับผู้ค้าปลีกรายย่อย จำหน่ายน้ำมันดีเซล, น้ำมันเครื่อง, น้ำมันหล่อลื่น, น้ำมัน ไฮดรอลิค, จารบี

บริการ / SERVICE

บริษัท เพิ่มทรัพย์ปิโตรเลี่ยม2021 จำกัด

ผลงาน / PORTFOLIO

TOP